Zure ikerketa iturriak aukeratuz

Brief summary of activity

Irratsaioetarako informazioa topatzeko iturri ezberdinei erreparatuko zaie ariketa honetan.

Aim of the activity

Eskura izan ditzakegun iturri ezberdinen ezagutzea, komunikabide konbentzionalek erabiltzen dituzten iturri ‘aditu’ delakoez harago.

Expected Outcomes

Taldea eskura dauden iturri ezberdinez, zeinak irrati-komunitarioetako ekoizleentzat garrantzitsuak diren, jabetuko da.

Informations for Trainers

experience and skills required

Hezitzaileak ikerketa-iturriei buruzko ezagutza zabala behar du, eta baita irrati-komunitarioen printzipioetan trebatua ere, iturri esanguratsuak topatzen jakiteko.

infrastructure, setting, resources

Ikasgela aulkiekin. Erreproduzitzeko tresneria.

Length

60 minutuz.

Materials

Paperezko Arbela eta errotulagailuak, idazketako Ikasleentzat Materiala (ikusmen arazoak dauzkatenentzat ez).Ohiko gaiak jorratzen dituzten komunikabide komertzial zein publikoetako grabazioak.

How the activity should take place

Ohiko gaiak jorratzen dituzten komunikabide publiko zein komertzialen grabazioak erreproduzitu. Ikasleei informazioaren jatorriaz ohartzen saiatzeko eskatu, ea nor elkarrizketatzen den, edo zein iturriri esleitzen zaion informazioa. Ikasleei ea informazioaren parte handienak zein jatorri duen galdetu. Hornidurak gizarteko botere-banaketa islatu ohi du (araudi-organismoak eta gobernuko instituzioak gehiago ageri ohi dira bolondres jarduten dutenak baino). Emaitzak ideologia nagusiaren indartzea eta gertakizunen hurrenkeraren kontrola dira. Iturriei buruzko aurreko ariketara bueltatuz, eskatu ikaskideei iturri alternatiboen zerrenda bat osatzeko, zeinak komunikabide publiko edo konbentzionalen informazio berbera eskaini ohi duten gaiari buruz, baina beste ikuspuntu batetatik. Iturri Alternatiboak dokumentua banatu eta horri buruz eztabaidatu partaideekin. Paper handian jaso esanak. Galdetu ikaskideei zer espero duten komunikabideek eskaintzen dieten informaziotik. Paperean jaso iritzi horiek ere. Hezitzaileak honakoetara behar du bideratu: zehaztasuna, inpartzialtasuna, zuzentasuna. Galdetu ikasleei ea zein trebezia behar diren ikerlari ona izateko. Hona atera beharreko batzuk: • Komunikabideen legedia eta araudiari buruzko ezagutza • Mesfidatia izatea iturri ororekin • Komunikatzeko trebezia • Jakin-mina • Galdera guztiak egin • Prest egon • Asko irakurri • Iturri propioak zaindu • Gogoan izan 5 W-ak + H (Who did What, Where, When and Why and How it was done, hau da, nork egin duen zer, non, noiz eta zergatik, eta nola egin den).

Recommended max. number of participants and trainees to trainers ratio

10 hezitzaileko, 4 hezitzaileko ikusmen urritasuna edo ikasteko zailtasunak dauzkaten kideekin.

Variations

Hezitzaileak berri-agentzien egun zehatz bateko aurrealdeko orriaren kopia bat erabil dezake, eta tituluak erreproduzitu edo hurrengo eguneko egunkariak ekarri, agentziek duten informazio-fluxuaren gaineko kontrolaz edo editorialen berri bat zer den erabakitzeko irizpideez eztabaidatzeko.

Tips for Trainers

Arreta iturriei buruzko eztabaidan mantentzen saiatu, partaideek albistearen edukiari buruz hitz egiteko joera baitaukate sarri. Jarduera honek kazetaritza-ezagutzei loturiko gainazal gisako bat badu, eta egokia da ere hainbat momentutan komunikabide-komunitarioei hemen ematen zaien definizioari erreparatzeko atzera egitea - azpimarratu irrati-komunitarioek egoera konkretuak bizi izan dituzten norbanakoak jotzen dituztela egiazko ‘aditutzat’. Irrati-komunitarioek komunitatean bertan, elkarteetan eta komunikabideen ekoizpenetan azpi-ordezkaturiko giza-taldeetan topatu ohi dituzte iturriak.

Analysis and evaluation

Hezitzaileak ea ikasleak dauden informazio-iturri ezberdinez ohartzen diren ebaluatu behar du, eta baita irrati-komunitarioetako ekoizleentzat horiek daukaten garrantziaz jabetzen diren ere.

Scheduling

Elkarrizketa baino lehenago. Ikerketa moduluaren atal gisara.
FavoriteLoadingAdd to my collected documents
image_pdfimage_print