Aurkezpen estiloak

Brief summary of activity

Ariketa sinple eta praktikoa da, irratiko aurkezpenen hainbat adibide entzun eta aztertzean datzana, ikasitakoa bat-bateko aurkezpenak idazten erabiltzeko irratsaio ezberdinetarako.

Aim of the activity

Partehartzaileek aurkezpen teknika eta estilo ezberdinak identifikatu beharko dituzte, saioaren edukien arabera.

Expected Outcomes

1. Irratsaio ezberdinen aurkezpenaren garrantziaz jabetu. 2. Irratiko aurkezpen egoki baterako teknikak definitu. 3. Irratsaioaren edukien arabera ematen diren aurkezpen mota ezberdinak deskribatu. 4. Idatzi edo prestatu irratsaio ezberdinetarako aurkezpenak.

Informations for Trainers

experience and skills required

Hezitzaileak aurkezpen estilo ezberdinetan trebatua behar du izan, eztabaida bideratu eta irratsaio motaren arabera erabiltzen diren estiloen arteko aldeak nabarmentzeko.

infrastructure, setting, resources

Ikasgela, estudioa edo grabagailu eramangarria, erreproduzitzailea, aulkiak, ordenagailuak edo bolalumak eta papera.

Length

Ordubetez.

Materials

Genero edo elementu ezberdinen aurkezpen estiloen grabazioak eta musika estilo ezberdinetako irratsaioenak, estudioa edo grabagailua, erreproduzitzailea. Bi kartazal: 1. Gutun-azala saio edo saio-elementu ezberdinekin. 2. Gutun-azala musika estilo ezberdinekin.

How the activity should take place

Hezitzaileak jardueraren helburuak zein diren eta berau nola garatu azaldu du: ikaskideek aurkezpenen zenbait adibide entzungo dituzte, eta zein irratsaio motari egokitzen diren asmatzen saiatu. Hizkuntza, erritmoa (bizkorra, motela), zabalduriko informazioa eta abar. Eskatu irratsaioen kartazaletik paper bat hartzeko partaide edo bikote bakoitzari. Bikote edo partaide bakoitzak estilo horri dagokion aurkezpen bat idatzi eta grabatuko du. Aurkezpenak taldearentzat erreproduzituko dira, eta egileak aukeraturiko hizkuntza motaren, erritmoaren, edukiaren eta abarren zergatia azalduko du. Ostean, hezitzaileak musika irratsaioen aurkezpenen adibide ezberdinak jarriko ditu. Berriz ere ikasleei adibideak entzun eta zein musika generori egokitzen diren asmatzeko eskatuko die. Adibide bakoitzeko hizkuntzari, erritmoari, emaniko informazioari eta abarri buruz hausnartuko dute horiekin. Beste gutun-azaletik musika estilo ezberdinei dagozkien papertxoak hartzeko eskatu. Partaide do bikote bakoitzak aurkezpen bana idatzi eta grabatuko du, tokatu zaion estiloaren araberakoa. Aurkepen horiek taldearentzat erreproduzituko dira, eta egileek hizkuntza estiloa, erritmoa, edukia eta abar zergatik hautatu duten azalduko dute.

Recommended max. number of participants and trainees to trainers ratio

10 partehartzaile (4 hezitzaileko ikusmen urritasuna edo ikasteko zailtasunak dauzkaten kideekin).

Risk and possible adaptation

Ikusmen urritasuna edo itsutasuna daukaten partaideek ordenagailua beharko dute ariketa hauek egiteko. Euren testua entzuteko entzungailuak beharko dituzte, ostean ozenki errepikatzeko.

Variations

Dibertitzeko eta erronka gisara, eskatu partaideei estilo/elementu/musika zehatz bati dagokion aurkezpen modua zeharo ezberdina den beste bat aurkezteko erabiltzeko.

Analysis and evaluation

Partehartzaileek ulertu al dituzte estilo bakoitzaren berezitasunak? Generoaren arabera erabili beharreko aurkezpen mota bakoitzean eman beharreko informazioa identifikatzen al dute? Konturatzen al dira irrati-etxean hizkuntzaren erabileran jarri beharreko atentzioaz (hitz gogorrez, hizkuntza inklusiboaz eta abarrez)?

Scheduling

Elkarrizketa, ikerketa eta irratsaio baten prestaketa moduluetan zehar edo horien ostean.
FavoriteLoadingAdd to my collected documents
image_pdfimage_print